Carjen Food @ Hari Alam Sekitar Negara 2016 Peringkat Melaka


Hari Alam Sekitar Negara merupakan satu penjanamaan semula yang telah dibuat oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia merupakan satu acara yang telah dianjurkan susulan termaktubnya Deklarasi Langkawi Mengenai Alam Sekitar pada Oktober 1989.

Untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar dikalangan masyarkat Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar menerusi Jabatan Alam Sekitar telah merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti sebagai usaha berterusan Kerajaan.

"Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama" ialah tema Hari Alam Sekitar Negara 2016.

YAB Datuk Seri Utama Ir. Hj. Idris Bin Haron telah merasmikan Hari Alam Sekitar Negara 2016 Peringkat Melaka di Taman Rekreasi Bandaraya pada 22hb Oktober 2016.

CarJen Food merupakan satu daripada beberapa pihak yang menyokong aktiviti-aktiviti kesedaraan alam sekitar.


Post a Comment

Popular Posts