Taman Kejiranan Rumah Pangsa Bandar Hilir III, Melaka


Cuba lihat apa telah terjadi semasa, YAB Datuk Seri Ir. Haji Idris Haron mengetuai kepimpinan Negeri Melaka.

Melaka sedang pesat membangun dari segi kebersihan, kehijauan, keindahan, keselamatan dan keselesaan dengan panduan asasnya Berkat, Cepat, Tepat dijana kuasakan oleh perancangan Melaka Maju Fasa 2.

Inilah suatu contoh daripada banyak yang lain yang sudah pun di sempurnakan dan banyak lagi yang akan datang demi +Orang Melaka 

#AnakAnakMalaysia terutama #AnakMelaka boleh menjalin kejiranan yang diperbolehkan oleh Kerajaan Malaysia, Jabatan Landskap Negara dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah.

Di dalam gambar di atas, anda boleh nampak tema "Fun Cruise" yang disediakan untuk kanak-kanak.

Ini adalah suatu daripada banyak projek Kerajaan Persekutuan yang dikendalikan oleh Jabatan Landskap Negar dibawah jagaan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 

Barisan Nasional telah mempertanggung-jawapkan Kementerian tersebut untuk melaksanakan apa yang dipelajari dari Strategi Lautan Biru Kebangsaan [ NBOS ] supaya My BN iaitu My Beautiful Neighbourhood bukan hanya tinggal sebagai suatu impian tetapi menjadi kenyataan.

Syabas ! Datuk Seri Ir. Idris Haron.Note:

Day Buffet or Night Jamuan by this community is now possible at this garden. The multi-cultural community could make this place interactively lively and warm during festives.

Not only can they enjoy a wide variety of multi-cultural cuisines but they also can enjoy inter-cultural heritage.

Post a Comment