đường phố thợ rèn (Jalan Tukang Besi), một con đường đầy xe bò

Trước những năm 1960, hàng hóa tại các cầu cảng đã được vận chuyển bằng xe bò. Trong đường phố Tua Pek Kong (đường Blacksmith), xếp hàng dài những chiếc xe bò chờ đợi để có bánh xe của họ là sửa chữa các điểm tham quan phổ biến. Trong những ngày cũ, Jia Xing Chang tại số 17, phố Lò Rèn là cửa hàng thợ rèn lớn nhất! Nó chuyên làm bánh xe bò và neo cho tàu Indonesia.

Post a Comment