kampung kling Nhà thờ Hồi giáo

các kampung kling nhà thờ Hồi giáo( 1748) được xây dựng bởi kling những người chuyển đổi sang islam. kiến trúc của nó thiết kế cho thấy sự kết hợp của Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu xây dựng nghệ thuật và các nền văn hóa

Post a Comment