Qi Trao đổi tập thể dục( bút Kỳ Quan Ding Phương pháp)


Qi Exchange Exercise (Pen Qi Guan Ding Method)

Những gì là khí giao lưu tập thể dục ?

đây là tập đầu tiên của Zhineng khí công tập thể dục để giải phóng khí từ bên trong cơ thể và để vẽ trên hunyuan ngoài Qi để các qi tổng thể trong cơ thể con người tự do giao lưu với các hunyuan qi.

Với việc thực hành hàng ngày, thiết lập này của tập thể dục sẽ tăng cường sức đề kháng cơ thể của bạn bị ốm.

Post a Comment

Popular Posts