Perkampungan Hang Tuah - Adat Istiadat Memandi Keris

Berlangsung di Perkampungan Hang Tuah, saksikanlah adat istiadat memandi keris.


Post a Comment